Hidtil ukendt stavefejls-variant: DAKSKE ?

Kendere af 1-skillingen 1771 er enige om at der i alt forekommer fire forskellige stavefejlvarianter af denne mønt, alle fremstillet i København i perioden 1779 – 1783. Disse varianter er med Scous typebetegnelse:

S18                      DANKSE i stedet for DANSKE
S19                      DANAKE i stedet for DANSKE
S20                      DNASKE i stedet for DANSKE
S21                      SKILIING M·K· i stedet for SKILLING K·M·

mk

Frank Pedersen1 anfører at:

”Alle STAVEFEJLS-typer skyldes stempelskærer Bauert, København. S18 og S20 (DANKSE og DNASKE) anses for de først prægede, men nøjere end til perioden 1779-83 er det ikke muligt at placere dem, – bl.a. møntblanketternes mål og vægt indikerer dog, at de formentlig stammer fra periodens første del.”

Frank Pedersen skriver endvidere om S19 og S21:

”Bauert blev i en brevudveksling gjort ansvarlig for disse to STAVEFEJLS-typer (DANAKE og SKILIING MK). Brevene, hvori dette ansvar gjordes gældende, tolkedes således, at SKILLIING MK er præget sidst. Det vides, at Bauert fik en henstilling om at udvise større forsigtighed ved prægningen og denne henstilling, sammen med andre forebyggende foranstaltninger, formodes at have sat en stopper for fejlprægningerne, hvorfor disse to typer anses for at afslutte STAVEFEJLS-typerne. Det kan tilføjes at S21 er set med 2 forskellige forsidestempler.”

Frank Pedersen er senere blevet opmærksom på endnu et par fejlskårne stempler, der dog i begge tilfælde er blevet rettet inden anvendelsen. Reminiscenser fra de oprindelige fejl kan dog tydeligt anes bag de rettede typer.

Den store stempelproduktion skåret manuelt med spejlvendt skrift må nødvendigvis have givet anledning til adskillige fejlskårne stempler. De fleste er opdaget i tide, men andre er måske først opdaget efter kort tids produktion. Det er derfor ikke usandsynligt at der findes andre ukendte stavefejlsvarianter, der blot ikke er opdaget fordi antallet af fejlprægede mønter der er kommet i omløb er meget lille.

I min samling findes der således en 1-skilling der tydeligvis har indskriften DAKSKE i stedet for DANSKE.

DAKSKEx

S9EX  (Vægt: 10.63 gram,  diameter: 30.0 mm)

Klik på billede for større version

Bortset fra stavefejlen er mønten identisk med typen S9E, hvilket er interessant, fordi dette indebærer at den er fremstillet i Altona i 1784. Det er med andre ord stempelskærer Johan Wolff og møntmester Caspar Lyng, der har ansvaret  for denne fejl. Lyng har året før (oktober 1783) erklæret at:

”der aldrig er bemærket fejlprægede stempler ved Mønten i Altona”

Scous nummerrækkefølge giver ikke plads til yderligere stavefejls-typer i sammenhæng med de øvrige, så jeg vil foreslå at den her beskrevne variant indtil videre får betegnelsen S9EX.

Jeg kan kun opfordre til at man kikker sine 1-skillinge igennem for stavefejl (og andre fejlprægninger), og jeg hører meget gerne fra samlere der evt. kan bekræfte eksistensen af S9EX.

1) Frank Pedersen: 1 SKILLING 1771 med appendiks om ½ skilling 1771, Norsk Numismatisk Forening, 1991