Rillesten

Rillesten i Stasevang

I de nordsjællandske skove – men også andre steder i landet – finder man de såkaldte rillesten: Store granitsten (vandreblokke fra istiden) med riller eller kløvemærker som tydeligvis er menneskeskabte.
Rillestenenes oprindelse har været genstand for en langvarig debat mellem på den ene side fagarkæologer der hævder at rillesten er efterladenskaber fra stenhuggeres arbejde i nyere tid, og på den anden side en gruppe amatørarkæologer anført af nu afdøde skovridder Einar Laumann Jørgensen, der mente at der var tale om forhistoriske rituelle eller religiøse symboler.
Debatten er nu næsten forstummet da de fleste efterhånden er nået til den erkendelse, at fagarkæologerne i dette tilfælde har ret. Dette skyldes bl.a. at de håndfaste beviser for forhistoriske riller ( i form af rillesten der er anvendt som støttesten i stenalderdysser) har vist sig ikke at holde vand.
Forhold der understøtter stenhuggerteorien er bl.a.:

  • Rillesten forekommer (næsten) udelukkende i de egne af landet hvor der i renæssancen og enevældstiden var behov for kampesten til bygning af slotte og herregårde.
  • Modparter til skovenes rillesten med riller eller kløvehuller er fundet i forskellige kampestensfundamenter.
  • Argumenterne for astronomiske tolkninger (pejleretninger til solopgangen på forskellige årstider m.m.) forekommer så fortænkte at de næppe giver mening.

Hvis du er særligt interesseret i emnet, kan du følge lidt af den gamle debat (og få litteraturhenvisninger m.m.) her:

Laumann Jørgensen

Rud Kjems

Niels Ishøj Christensen

Carsten Carstensen

Selv om rillesten altså kun er 3-400 år gamle kan de jo godt være interessante. Når jeg selv finder store sten tjekker jeg dem gerne for skåltegn – og riller, især hvis de ligger i skoven.
Til oplysning for dem der færdes i min lokale skov, Stasevang (nordvest for Hørsholm i Nordsjælland), har jeg nedenfor tegnet en række skitser der viser placeringen af, de af mig kendte, rillesten i skoven. Der er sandsynligvis nogle jeg har overset. Hvis du har kendskab til rillesten som jeg ikke har nævnt, hører jeg gerne herom.

Alle mine rillesten er fundet blandt randstenene i de 5 (6) kendte lang- og runddysser i skoven. I nærområdet har jeg desuden fundet rillesten uden tilknytning til oldtidsgrave, men disse ligger uden for skoven.

Når så mange rillesten findes i dyssetomterne, hænger det jo givetvis sammen med at der her var mange store sten samlet på steder med en rimelig let adgang. Datidens respekt for oldtidsminder har tydeligvis kunnet ligge på et meget lille sted, eller også er fristelsen gået over optugtelsen for de mennesker (typisk fæstebønder) der var blevet pålagt at fremskaffe og transportere kampestenene til de nærliggende byggepladser. For Stasevangs vedkommende har det nok primært været til Hirchholm Slot og kongevejsbroerne.

Klik herfor at se detailtegninger over rillestenenes placering i de enkelte dysser.   I     II     III     IV     V
Eller her for pdf-dokumenter (til at skrive ud og tage med i skoven):    I     II     III     IV     V
Mange kløvede sten (olivengrønne og mærket med K i detailtegningerne) har tydelige lange kløveriller i toppen af de kløvede flader.
De umiddelbart mest interessante rillesten er nummererede og angivet med rødt.