Home

Velkommen til min hjemmeside, der – som det fremgår – er under opbygning.
Ideen er at jeg her vil samle nogle “facts, tips & tricks” om forskellige emner inden for min interessesfære.
Nogle individuelle web-sider som jeg – og andre – kan referere til i forskellige sammenhænge.